Afkalkning af Nespresso® - gode råd og vejledning

I denne artikel ser vi nærmere på afkalkning af Nespresso® kaffemaskiner. For at forlænge din maskines levetid og opnå den bedste smag og kvalitet, anbefaler vi, at du afkalker din Nespresso®  kaffemaskine 1 gang hver 2. måned. Real Coffee - afkalkning sikrer, at gummi-pakninger i din maskine ikke tager skade af afkalkningen, og at maskinen nemt kan rengøres igen.
Alle maskiner har hver deres særlige egenskaber, funktioner og form, og det betyder, at afkalkningsprocessen kan variere afhængig af model. Vi sætter derfor fokus på de mest udbredte og populære modeller.
For hver enkelt Nespresso®-maskine guider vi dig, skridt for skridt, igennem proceduren for afkalkning. Real Coffee afkalkning til Nespresso® kan købes her i web-shoppen.


Afkalkning af Nespresso Citiz®

Vi anbefaler, at du afkalker din Citiz® maskine 1 gang hver 2. måned. Det skyldes det hårde vand i Danmark, som slider på maskinen og nødvendiggør jævnlig afkalkning. Du kan købe den originale Real Coffee-afkalker til Nespresso® kaffemaskiner, der sikrer et effektivt resultat her i shoppen

Selve afkalkningsprocessen kan klares på blot 20 minutter, og herefter kan du atter få fuldt udbytte af din Citiz® kaffemaskine. 

 • Tænd maskinen
 • Sørg for maskinen er tømt for kapsler i magasin samt kapselbakke, og at drypbakken er tom
 • Placér 1-liters vandbeholder under kaffehanen
 • Hæld 350 ml. i vandtanken sammen med 125 ml. Real Coffee-afkalker, og sæt den tilbage i maskinen
 • Når de 2 knapper stopper med at blinke, kan du aktivere afkalkningsprogrammet. Det gøres ved at trykke på og holde begge knapper nede samtidig i 3 sekunder
 • Når knapperne blinker hurtigt, er afkalkningsprogrammet aktiveret
 • Tryk på Lungo-knappen, for at starte afkalkningsprocessen
 • Når blandingen er løbet igennem maskinen, hælder du atter blandingen op i vandtanken
 • Tryk på Lungo-knappen og gentag processen
 • Når blandingen er løbet igennem maskinen 2 gange, tømmer du beholderen og skyller vandtanken grundigt med rent vand
 • Fyld tanken med rent vand og tryk på Lungo-knappen for at rense din maskine
 • Når vandet er løbet igennem maskinen, tømmer du drypbakken
 • Tryk og hold begge knapper inde i 3 sekunder, for at afslutte afkalkningsprogrammet

     

Din maskine er nu afkalket og klar til brug


Afkalkning af U-modeller med serienummer højere end 13142

Der findes flere U-modeller® på markedet. Denne anvisning gælder U-modeller® med serienummer højere end 13142. Du kan finde serienummeret i bunden af din maskine. Vi anbefaler, at du afkalker din Nespresso®  U-maskine® 1 gang hver 2. måned. Du kan købe den originale Real Coffee-afkalker til Nespresso®  kaffemaskiner her i shoppen. Selve afkalkningsprocessen kan klares på blot 20 minutter, og herefter kan du atter få fuldt udbytte af din Nespresso® U-kaffemaskine®.

 

 • Sørg for at maskinen er tømt for kapsler i magasin samt kapselbakke, og at drypbakken er tom
 • Placér 1-liters vandbeholder under kaffehanen
 • Hæld 350 ml. vand i vandbeholderen sammen med 125 ml. Real Coffee-afkalker, og sæt den tilbage i maskinen
 • Tænd maskinen ved at trykke på en knap
 • Når lyset stopper med at blinkere,kan du aktivere afkalkningsprogrammet. Det gøres ved at trykke på og holde alle 3 knapper inde samtidig i 3 sekunder. OBS! Skydelåget skal være lukket.
 • Når maskinen bibber, kan du starte afkalkningsprogrammet
 • Åben nu glidelågen og tryk igen på alle 3 knapper samtidigt i 3 sekunder
 • Når maskinen bipper og knapperne blinker hurtigt, er afkalkningsprogrammet aktiveret
 • Luk skydelåget for at starte programmet
 • Når blandingen er løbet igennem maskinen, hælder du atter blandingen op i vandtanken
 • Tryk på en knap og lad blandingen løbe igennem maskinen
 • Når blandingen er løbet igennem maskinen 2 gange, tømmer du beholderen og skyller vandtanken grundigt med rent vand
 • Fyld vandtanken med rent vand og tryk på en knap for at rense maskinen
 • Når vandet er løbet igennem maskinen, tømmer du drypbakken
 • Tryk nu på alle 3 knapper samtidigt i 3 sekunder, for at afslutte afkalkningsprogrammet
 • Når maskinen bipper, er programmet afsluttet

 

Din maskine er nu klar til brug.

​​​​​​


Afkalkning af Nespresso Pixie®

Vi anbefaler at du afkalker din Nespresso-Pixie® 1 gang hver 2. måned. Det skyldes det hårde vand i norden, som slider på maskinen og nødvendiggør jævnlig afkalkning. Du kan købe den originale Real Coffee-afkalker til Nespresso® kaffemaskiner, der sikrer et effektivt resultat her i shoppen. Selve afkalkningsprocessen kan klares på blot 20 minutter, herefter kan du atter få fuldt udbytte af din Nespresso- Pixie®. 

 

 • Tænd maskinen
 • Sørg for, at kapsel- og drypbakken er tom
 • Placér 1-liters vandbeholder under kaffehanen
 • Hæld 350 ml. vand i vandtanken sammen med 125 ml. Real Coffee-afkalker, og sæt den tilbage i maskinen
 • Når de 2 knapper stopper med at blinke, kan du aktivere afkalkningsprogrammet. Det gøres ved at trykke på og holde begge knapper inde samtidig i 3 sekunder
 • Når knapperne blinker hurtigt, er afkalkningsprogrammet aktiveret
 • Tryk på Lungo-knappen for at starte afkalkningsprocessen
 • Når blandingen er løbet igennem maskinen, hællder du atter blandingen op i vandtanken
 • Tryk på Lungo-knappen og gentag processen
 • Når blandingen er løbet igennem maskinen 2 gange, tømmer du beholderen og skyller vandtanken grundigt med rent vand
 • Fyld vandtanken med rent vand og tryk på Lungo-knappen for at rense din maskine
 • Når vandet er løbet igennem maskinen, tømmer du drypbakken
 • Tryk og hold begge knapper inde i 3 sekunder, for at afslutte afkalkningsprogrammet

 

Din maskine er nu afkalket og klar til brug
​​​


Afkalkning af Lattissima Touch®

Vi anbefaler at du afkalker din Nespresso-Lattissima® 1 gang hver 2. måned. Det skyldes det hårde vand i norden, som slider på maskinen og nødvendiggør jævnlig afkalkning. Du kan købe den originale Real Coffee-afkalker til Nespresso® kaffemaskiner, der sikrer et effektivt resultat her i shoppen. Selve afkalkningsprocessen kan klares på blot 20 minutter, herefter kan du atter få fuldt udbytte af din Nespresso-Lattissima®. 
 • Tænd maskinen
 • Sørg for at maskinen er tømt for kapsler
 • Påsæt hanen til varmt vand, drypbakke og vandtank
 • Fyld vandtanken med 350 ml. vand sammen med 125 ml. Real Coffee-afkalker
 • Placér en 500 ml-vandbeholder under kaffe- og varmvandshanen
 • Når knappen stopper med at blinke, kan du aktivere afkalkningsprogrammet
 • Montér dryphanen
 • Nu lyser afkalknings-lyset og programmet er aktiveret
 • Tryk på mælkeskum-knappen for at starte afkalkning
 • Lad programmet køre til al afkalkning er løbet igennem maskinen
 • Tøm drypbakke, vandbeholdere og rens vandtanken grundigt med rent vand
 • Fyld vandtanken helt op med rent vand
 • Sæt igen vandbeholdere under kaffe- og varmtvandshanen
 • Tryk på mælkeskum-knappen for at rense din maskine
 • Når vandet er løbet igennem maskinen, går maskinen automatisk i energi-spare-tilstand
 • Tøm drypbakken og aftør maskinen

 

Din maskine er nu afkalket og klar til brug.


Afkalkning af Inissia®

Vi anbefaler at du afkalker din Nespresso-Inissia® 1 gang hver 2. måned. Det skyldes det hårde vand i norden, som slider på maskinen og nødvendiggør jævnlig afkalkning. Du kan købe den originale Real Coffee-afkalker til Nespresso® kaffemaskiner, der sikrer et effektivt resultat her i shoppen. Selve afkalkningsprocessen kan klares på blot 20 minutter, herefter kan du atter få fuldt udbytte af din Nespresso- Inissia®.

 

 • Tænd maskinen
 • Sørg for maskinen er tømt for kapsler i magasin samt kapselbakke, og at drypbakken er tom
 • Luk håndtaget
 • Placér 1-liters vanbeholder under kaffehanen
 • Hæld 350 ml. i vandtanken sammen med 125 ml. Real Coffee-afkalker, og sæt den tilbage i maskinen
 • Når de 2 knapper stopper med at blinke, kan du aktivere afkalkningsprogrammet. Det gøres ved at trykke på og holde begge knapper nede samtidig i 3 sekunder
 • Når knapperne blinker hurtigt, er afkalkningsprogrammet aktiveret
 • Tryk på Lungo-knappen, for at starte afkalkningsprocessen
 • Når blandingen er løbet igennem maskinen, hælder du atter blandingen op i vandtanken
 • Tryk på Lungo-knappen og gentag processen
 • Når blandingen er løbet igennem maskinen 2 gange, tømmer du beholderen og skyller vandtanken grundigt med rent vand
 • Fyld tanken med rent vand og tryk på Lungo-knappen for at rense din maskine
 • Når vandet er løbet igennem maskinen, gentager du processen
 • Når vandet er løbet igennem maskinen 2 gange, tømmer du drypbakken
 • Tryk og hold begge knapper inde i 3 sekunder, for at afslutte afkalkningsprogrammet
 • Nu blinker de 2 lamper for at indikere, at vandet opvarmes

 

Din maskine er nu afkalket og klar til brug

​​

 

 

Instagram

@realcoffeepods

Privatlivspolitik Cookiepolitik